TIPS TINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR ANAK

Motivasi adalah proses psikologi yang merangsang, memberi arah dan mengekalkan tingkah laku seseorang ke arah pencapaian matlamat tertentu. Motivasi belajar pula boleh didefinisikan sebagai keinginan yang sangat kuat pada diri seseorang pelajar yang mendorongnya untuk berusaha bersungguh-sungguh demi mencapai kecemerlangan di dalam pelajaran. Menurut Abraham Harold Maslow, seorang pakar psikologi menyebut di dalam bukunya bertajuk Motivation and Personality bahawa individu akan terus bermotivasi oleh kerana adanya sesuatu matlamat. Beliau menjelaskan lagi bahawa matlamat tersebut merangkumi 5 keperluan iaitu fisiologi, keselamatan, sosial, penghormatan dan pencapaian hasrat hati bagi diri seseorang.

Renungan Hadith

Enjin Carian Google