SCORE A PROGRAMME

PEMBELAJARAN OUTPUT

Pembelajaran Input (Input Learning) adalah proses memasukkan maklumat ke dalam sel-sel otak anda. Pembelajaran sekolah sama ada dengan menghadiri kelas di sekolah mahupun mengikuti kelas-kelas tambahan, membaca, mengulang kaji dan menghafal merupakan Pembelajaran Input. Ramai pelajar Hanya menggunakan Pembelajaran Input tanpa Pembelajaran Output bagi mengeluar dan menggunakan apa yang telah dipelajari, dan inilah punca utama mengapa mereka hanya mendapat pencapaian yang sederhana di dalam peperiksaan. Untuk menyerlah di dalam peperiksaan, pelajar memerlukan Pembelajaran Output.
Pembelajaran Output (Output Learning) ialah suatu kaedah pembelajaran yang melatih pelajar mengeluar dan mengguna segala ilmu yang telah dipelajari di sekolah melalui latihan-latihan. Antara kaedah pembelajaran OUTPUT tradisional ialah pembelajaran melalui buku. Kaedah tradisional ini memerlukan pelajar bekerja lebih berbanding ‘e-learning’ kerana setiap latihan yang dilakukan pada buku, pelajar perlu memeriksa jawapan sendiri, terpaksa membeli buku baru sekiranya mahu mengulang soalan-soalan tertentu serta tidak interaktif.
Score A Programme™ adalah satu kaedah PEMBELAJARAN OUTPUT yang interaktif berpandukan sukatan pelajaran kerajaan yang mana telah terbukti berkesan untuk membantu pelajar bersedia menghadapi peperiksaan dan mencapai kejayaan cemerlang.


Program pembelajaran output learning yang berkesan...


1
e Notes TM
2
e Topic TM
3
e Assessment TM
4
e Trial Exam TM
5
e Past Yr Exam TM
6
e Report Card TM
7
e Dictionary TM
8
e Reward TM

Kaedah latihtubi yang berkesan, jawapan serta merta....


0 comments:

Post a Comment

Renungan Hadith

Enjin Carian Google